Emre Şanlı

Dunning-Kruger Etkisi

Justin Kruger ve David Dunning‘in tarihe geçmelerine sebep olan teorileri özetle; ”cehaletin, bilginin aksine, özgüvenin artırdığını” söyler. Bu çalışmaları psikoloji alanında ig nobel ödülünü kazanmıştır. Dunning-Kruger etkisinin dilimizde karşılığı; ”cahil cesareti”, ”haddini bilmemek”, ”üstünlük yanılsaması” veya ”özgüven zehirlenmesi” gibi tanımlar olabilir. Pek çok alanda yapılan araştırmaların sonucu: – niteliksiz insanların,niteliksizliğini fark etmemeleri,niteliklerini abartmaları,nitelikli insanların niteliklerini görmekten aciz olmaları, ve […]